Close

কনা কনা

ফিল্টর কনা কনা ডিভিজনশিংগী ওইনা

ফিল্টর

ডিস্ট্রিক্ট এডমিনিস্ট্রেশন

মমিং ডেজিগ্নেশন্ লৈফম ফোন
ড্র এ চিংলেনখম্বা সিংহএ ডি সি চান্দেলডিসি অফিস চান্দেল9863429141
লোকতোবাম লেনদেরএস ডি ও চান্দেলডিসি অফিস চান্দেল7630880333
গৌতম মৈরাংথেমস দ সি/ বি ওদি সা অফিস9612698107

পুলিস

মমিং ডেজিগ্নেশন্ লৈফম ফোন
শ্রী থাইমেই গাইপিউরিল, এমপিএসসি ও এম আর8th এম আর, লেইকুন্ চান্দেল মানিপুর - 79512703872-2322951
সায়েদ আব্দুল সামাদআড এস পিডি সি অফিস9862746592
শ্রী স সমরজিত সিংহ, এমপিএসএসপি চন্দেলডিসি অফিস কমপ্লেক্স | মণিপুর | পিন কোড 7951279612134664

ডিএলও

মমিং ডেজিগ্নেশন্ লৈফম ফোন
মদ আরিফ মুজাহিদ খানটি ওডিস্ট্রিক ট্রেজারী অফিস, ডি সি অফিস9774347725
কে শ্যামকিশোরে সিংহদি এই ওডিস্ট্রিক এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ, ডি সি অফিস কমপ্লেক্স7005798964
এন কুঞ্জকেশরে সিংহElection Officerডিস্ট্রিক ইলেকশন অফিস, ডি সি অফিস চান্দেল9862346541
আর জেরোম মানদেনঙ্গমদি এই ওব্লক - এ, ডিসি অফিস9862477266
ড্র থারিমেডিকেল সুপারিন্টেন্ডেন্টডিস্ট্রিক মেডিকেল & হেলথ সার্ভিসেস, চান্দেল ক্রিস্টাইন7005098553
ম মেবাসি ডি পি ওএই সি ডি এস, ডি সি অফিস কমপ্লেক্স9612903317
ঠ্যাংখুলুনদি এস ওডিস্ট্রিক সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার, ডিসি অফিস কমপ্লেক্স8415919486
ড্র এমেরসনদি টি বি ওডিস্ট্রিক তুবেরকুলোসিস, হনথাম7005514441
রোবার্টসনএই এইপি ডাব্লিউ দি, ডিসি অফিস কমপ্লেক্স8731926182
ম মধুচন্দ্রাএ র ওডিস্ট্রিক প্ল্যানিং, ডিসি অফিস কমপ্লেক্স8974551283