Close

মহৈতম্ফমশঙশিং

তৌপোকপি গভর্নমেন্ট হাই স্কুল

তৌপোকপি, চাকপিকরোঙ

পুরুম তামপাক হাই স্কুল

পুরুম তামপাক, সুগনু

মাহা ইউনিয়ন গোভর্মেন্ট হায়র সকেন্দরী স্কুল

জাফৌ বাজার , চান্দেল

যা থিংকাঙ্ফাই গভর্নমেন্ট হাই স্কুল

যা থিংকাঙ্ফাই, সুগনু

লারোঙ গভর্নমেন্ট হাই স্কুল

লারোঙ, চান্দেল

লিবাচাঙনিং হাই স্কুল

লিবাচাঙনিং, চান্দেল

সাজিক তমপাক হাই স্কুল

সাজিক তমপাক, সুগনু