Close

পব্লিক ইউটিলিটিস

অনালায়েংশঙশিং

চান্দেল ডিস্ট্রিক্ট হোসপিতল

চান্দেল ক্রিস্টাইন ভিলেজ । চান্দেল । Pincode 795127

ক্যাটেগোরী/টাইপ: পাবলিক

মহৈতম্ফমশঙশিং

তৌপোকপি গভর্নমেন্ট হাই স্কুল

তৌপোকপি, চাকপিকরোঙ

পুরুম তামপাক হাই স্কুল

পুরুম তামপাক, সুগনু

মাহা ইউনিয়ন গোভর্মেন্ট হায়র সকেন্দরী স্কুল

জাফৌ বাজার , চান্দেল

যা থিংকাঙ্ফাই গভর্নমেন্ট হাই স্কুল

যা থিংকাঙ্ফাই, সুগনু

লারোঙ গভর্নমেন্ট হাই স্কুল

লারোঙ, চান্দেল