Close

দি এই টি

দি এই টি চান্দেল এস্টাব্লিশ তৌখিবা ইং  2017.

প্রোজেক আন্ডার অপারেশন

  • এ ডিস্ট্রিক – 35 নাং অফ অনলাইন সার্ভিস
  • সি এস সি – 42 (আঁধার এনরোলমেন্ট, কাইওস্ক বেঙকিং)
  • সাবান

অনলাইন সার্ভিস অ্যাসিস্ট্যান্স টু ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইন ইমপ্লিমেন্টেশন অফ

  • রেজিস্টারিং এন্ড উপ্যাডিং অফ আর্মস লাইসেন্স ইন    অন দি এ এল – ন্যাশনাল ডাটাবেস অফ আর্মস লাইসেন্স এন্ড                          এ এল এই এস – আর্মস লাইসেন্স ইস্সুয়ান্স সিস্টেম
  • প্রসেসিং অফ অনলাইন একটিভিটিস অফ মিয়ামগী নুমিত এন্ড চিংমীগী নুমিত
  • প্রসেসিং অফ ডি সি ভেরিফিকেশন ফর্ম ফর     সি এম হস টি   – চিফ মিনিস্টারগি হাকশেলগি টেংবাং