Close

ডিস্ট্রিক এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ

ডিস্ট্রিক এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ চান্দেল এস্টাব্লিশড 1977

এমপ্লয়মেন্ট সার্ভিসেস

  • ফ্রি এমপ্লয়মেন্ট অ্যাসিস্ট্যান্স, গাইডেন্স এন্ড মোটিভেশন  কয়লিফিকেশনকি মাতুংইন্না  এমপ্লয়েড তাউদ্রিবা জব সেইকের্সডা মাটেং
  • এসিস্ট্যান্স  প্রোবাই ডিং শুইতাবল ক্যান্ডিডেট এমপ্লয়ার্স সিংডা
  • কালেক্ট ইনফরমেশন জব অপর্চুনিটিজ, ট্রেনিং এন্ড সেলফ এমপ্লয়মেন্ট ফ্যাসিলিটিজ
  • কোলেত এন্ড কমপাইল  স্ট্যাটিসটিকাল এমপ্লয়মেন্ট ইনফরমেশন