Close

অটোনমস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল

Sl.No No & Name of DCC Name Address
1 1-খুইবু ম মুরুংসন মারিং ৱারেংতং ভাল্লাগে রেয়ারঙতোঙ ভিলেজ
2 2-মাছি খ মুরুং মারিং লম্লোঙ খুললেন ভিলেজ
3 3-লনগোল চ মেশীল মারিং খুনবী ভিলেজ
4 4-কঙ্গোয় মক কোফম কঙ্গোয় খুললেন ভিলেজ
5 5-রইলরম ক্ষম মাথেও মারিং সাইরেল সইসিম ভিলেজ
6 6-সিটা  স টনগপাওঁ মতে টনগণওপল্ ভিলেজ
7  7-এইমোল তমপাক  চ চানথোই  এইমোল  উনপাল  ভিলেজ
8  8-কমলাথাবি তহ জয় লমকাং থামলাপোকপী  ভিলেজ
 9 9-পুরুম তহ হোপশন পুরুম টামপাক ভিলেজ
 10 10-আইহাং দ রিনগও নিউ চাইয়াং ভিলেজ
 11  11-পানথা সহ মাংলেম জাফও ভিলেজ
 12  12-ডিস্ট্রিক হক তোঙসিন য়াললিংশন কানানখু
 13  13-ভোমকু টস কানলুন লারোন খুললেন
 14 14-সিবোঙ চ ঙ্গামথাং ত খানমযানগ ভিলেজ
 15  15-মোরে  সি গতিনলাম গাঙতে   মোড়ে মোরে বার্ড ন 8
16.  16-মোরে বি লহুখসেই জৌ মোরে বার্ড ন 3
17. 17-মোরে এ ত হ্যাংখনগাম বাইতে মোরে বার্ড ন 1
18.  18-সংহ্যাং ত সেইখোথাঙ হাওকিপ ত নামপাও ভিলেজ
19.  19-চাকপিকরোঙ বারঙ্গম নুলা খুৰুঙ খুনৌ ভিলেজ
20.  20-বংকিরা কত হারি মাৰিবাং ভিলেজ
21.  21-তুপোকপী  ডি হলঙ্গাম এনাল  বই খুথা ভিলেজ
22.  22-সুগনু হিল এরিয়া কনষ্টিটুয়েন্সি ঙ্গামখোলাল বাইতে সুগনু ত্রয়বাল ভিলেজ
23. 23-সাজিক টাংপাক খুপখোলেন  তলবাঙ   ভাল্লাগে লোঙযা ভিলেজ
24. 24-টোলবুনঙ লিমখোজাম তুইজাঙ ভিলেজ